Nudimo vam svetovanje in izris nagrobnih spomenikov, pomoč pri izbiri materiala, obdelavi in strokovno montažo. Nudimo vam tudi najrazličnejše dodatke in različne izvedbe črk na napisnih ploščah. Večina nagrobnikov je izdelana iz granita, v primeru izdelave iz marmorja pa le-tega dodatno površinsko in globinsko zaščitimo.

Po želji popravljamo in obnavljamo stare nagrobnike. Storitve zajemajo:

  • odstranitev robnikov in spomenika ob pogrebu ter ponovna postavitev,
  • kamnoseška ureditev starega spomenika,
  • obnovitev in popravilo starih napisov na nagrobnem spomeniku,
  • izdelava novega napisa na nagrobnem spomeniku,
  • postavitev novih robnikov ter nagrobnih spomenikov,
  • brušenje, čiščenje in obnova starih robnikov in nagrobnih spomenikov.

Na spomenikih so izbrisani priimki pokojnikov.