Ločimo med notranjimi in zunanjimi okenskimi policami. Praviloma za zunanje police uporabljamo granit, debeline 3 cm, pri notranjih pa tako marmor kot granit, debeline 2 centimetra. Seveda so mogoče tudi drugačne kombinacije kamna in debelin.

Kadar sami merite police priporočamo, da je polica za 4 centimetre daljša od širine okna. Primer, če je okno dolgo 150 cm, mora biti polica dolga 154 cm. Pri širini police upoštevamo, da zunanja polica sega 3 do 4 centimetre čez fasado, notranja polica pa 2 do 3 centimetre. Izmere zunanjih polic opravimo pred zaključnim slojem fasade, na že izdelano izolacijo, pri čemer upoštevamo še širino zaključnega sloja fasade (Primer: širina police na že izdelani izolaciji je npr. 35 centimetrov, h katerim prištejemo še širino zaključnega sloja fasade (povprašamo fasaderja) in 3 do 4 cm, kolikor je priporočljivo, da polica gleda ven iz fasade). Kadar izmere opravljamo pred izdelano izolacijo se o tem posvetujte s fasaderjem, ali za pomoč pri izmeri pokličite nas.

V ceno zunanje police je vključen klasičen poliran rob in odkapni utor, ki preprečuje, da bi deževnica tekla po steni oziroma fasadi. Po želji strank lahko na polici naredimo tudi odkapni utor na zgornjih stranskih površinah okenskih polic, ki še dodatno preprečuje iztek vode ali pa na police, prav tako na vsako stran, nalepimo zaslonke.

Poleg navadnega, ravnega robu, vam nudimo robove po spodnji skici.